Skip to main content

Inkomensbeheer

Met behulp van inkomensbeheer kunnen we uw financiële belangen behartigen, wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw financiële zaken op orde te krijgen of te houden.

Het verschil met ‘beschermingsbewind’ is dat er geen tussenkomst van een rechtbank nodig is.

Hoe ontzorgen wij u verder?

 • Wij openen een beheerrekening voor onszelf en een leefgeldrekening voor u;
 • Wij ontvangen en verwerken al uw zakelijke post;
 • Wij maken een persoonlijk budgetplan voor u;
 • We vragen bijzondere bijstand voor u aan;
 • We vragen kwijtscheldingen voor u aan;
 • Wij vragen minimavoorzieningen aan;
 • Wij bewaken uw inkomsten;
 • Wij betalen uw vaste lasten;
 • Wij betalen uw leefgeld aan u uit;
 • Wij sparen voor u;
 • Wij treffen betalingsregelingen voor u;
 • Wij verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte.

Hoe ziet mijn budget er dan uit?

In onderstaand voorbeeld laten wij u zien hoe het budget eruit kan zien van iemand met een uitkering, voor wie wij de maandelijkse vaste lasten betalen, voor wie wij sparen en die toch ook nog geld overhoudt om van te leven.

Zo’n soort overzicht maken wij ook graag voor u. U weet vervolgens precies waar u elke maand aan toe bent.

Inkomen Uitgaven
Uitkering € 1.047,38 Huur € 575,00
Huurtoeslag € 310,00 Energie € 245,00
Zorgtoeslag € 154,00 Water € 14,00
Kindgebonden budget € 458,00 Ziektekostenverzekering € 161,50
Internet & TV € 54,00
Mobiele telefoon € 20,00
Verzekeringen € 17,50
Eigen bijdrage CAK € 19,00
Leefgeld € 600,00
Totaal inkomen € 1.969,38 Totaal uitgaven € 1.706,00
Sparen € 263,38

Hoe verloopt een eerste gesprek met ons?

In ons eerste gesprek nemen wij samen met u uw inkomsten en uitgaven door en stellen dan samen een budgetplan op.

In dit plan worden allereerst de kosten voor uw huur of hypotheek, uw energie, water, ziektekostenverzekering en andere verzekeringen opgenomen. Ook uw wekelijkse leefgeld en uw eventuele, bestaande betalingsregelingen nemen we erin mee. Deze kosten zullen altijd als eerste betaald worden.

Het geld dat dan overblijft, verdelen we samen over de overige kostenposten, zoals bijvoorbeeld uw telefoon- en televisieabonnement. In sommige gevallen kan het helaas betekenen dat u een aantal uitgaven waaraan u gewend bent, niet langer kunt doen.

De betalingen die opgenomen zijn in uw budgetplan, worden door ons uitgevoerd op of kort na de dag van ontvangst van uw inkomen.

Wat verandert er voor mij?

Wij nemen alle financiële verplichtingen van u over, zodat u hier zelf niet meer naar om hoeft te kijken. Wel blijft u natuurlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Wij zullen daarom ook nauwkeurig in het budgetplan opnemen wat we doen met uw inkomsten en wat we precies met u afgesproken hebben.

Hoe kan ik bijhouden wat er met mijn inkomsten gebeurt?

U kunt uw dossier online inzien via deze website. U ontvangt hiervoor een inlogcode van ons. Alle binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn dus gemakkelijk te raadplegen.

Zijn er nog andere vormen van inkomensbeheer?

Ja, wij bieden ook een lichtere vorm van inkomensbeheer aan. Dit noemen wij ‘Inkomensbeheer Light’.

Inkomensbeheer Light

Wij behartigen we uw financiële belangen, maar met de vrijheid om uw eigen keuzes te maken.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.