Skip to main content

Inkomensbeheer Light

Met behulp van deze dienst kunnen we uw financiële belangen behartigen, wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw financiële zaken op orde te krijgen of te houden.

Het verschil met ‘beschermingsbewind’ en gewoon inkomensbeheer is:

 • er is geen tussenkomst van een rechtbank nodig;
 • wij sparen niet voor u;
 • na het betalen van uw vaste lasten, maken wij het restant van uw inkomsten naar u over.

Hoe ontzorgen wij u verder?

 • Wij openen een beheerrekening voor onszelf en een leefgeldrekening voor u;
 • Wij ontvangen en verwerken al uw zakelijke post;
 • Wij maken een persoonlijk betaalplan voor u;
 • We vragen bijzondere bijstand voor u aan;
 • We vragen kwijtscheldingen voor u aan;
 • Wij vragen minimavoorzieningen aan;
 • Wij bewaken uw inkomsten;
 • Wij treffen betalingsregelingen voor u;
 • Wij verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte.

Hoe ziet mijn budget er dan uit?

In onderstaand voorbeeld laten wij u zien hoe het budget eruit kan zien van iemand met een uitkering, voor wie wij de maandelijkse vaste lasten betalen, maar die toch ook nog geld overhoudt om zelf over te beslissen.

Zo’n soort overzicht maken wij ook graag voor u.

Inkomen Uitgaven
Uitkering € 1.047,38 Huur € 575,00
Huurtoeslag € 310,00 Energie € 245,00
Zorgtoeslag € 154,00 Water € 14,00
Kindgebonden budget € 458,00 Ziektekostenverzekering € 161,50
Internet & TV € 54,00
Mobiele telefoon € 20,00
Verzekeringen € 17,50
Eigen bijdrage CAK € 19,00
Totaal inkomen € 1.969,38 Totaal uitgaven € 1.106,00
Restant saldo € 909,62

Hoe verloopt een eerste gesprek met ons?

In ons eerste gesprek nemen wij samen met u uw inkomsten en uitgaven door. We bekijken of het noodzakelijk is dat wij u helpen en als dat zo is, dan stellen we samen een betaalplan op. In dit plan spreken wij samen af welke vaste lasten wij voor u gaan betalen.

In het plan worden allereerst de kosten voor uw huur of hypotheek, uw energie, water, ziektekostenverzekering, andere verzekeringen en afbetalingsregelingen opgenomen. Deze kosten zullen altijd als eerste betaald worden.

Het bedrag dat daarna overblijft, storten wij op uw bankrekening. U bepaalt zelf hoe u dit besteedt.

De betalingen die opgenomen zijn in uw betaalplan, worden door ons uitgevoerd op of kort na de dag van ontvangst van uw inkomen.

Wat verandert er voor mij?

Wij nemen een aantal financiële verplichtingen van u over, zodat u hier zelf niet meer naar om hoeft te kijken. Wel blijft u natuurlijk verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Wij zullen daarom ook nauwkeurig in het betaalplan opnemen wat we doen met uw inkomsten en wat we precies met u afgesproken hebben.

Hoe kan ik bijhouden wat er met mijn inkomsten gebeurt?

U kunt uw dossier online inzien via deze website. U ontvangt hiervoor een inlogcode van ons. Alle binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn dus gemakkelijk te raadplegen.

Zijn er nog andere vormen van inkomensbeheer?

Ja, wij bieden ook een zwaardere vorm van inkomensbeheer aan. Dit noemen wij Inkomensbeheer.

Inkomensbeheer

Wij behartigen we uw financiële belangen en doen het contact met de schuldeisers.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.