Skip to main content

Tarieven

Hieronder vindt u onze tarieven terug. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Op voorspraak van de Minister van Justitie worden de tarieven voor onze werkzaamheden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De tarieven kunt u hier terugvinden.

Afhankelijk van uw situatie kán het zijn dat u een vergoeding voor onderstaande kosten krijgt uit de bijzondere bijstand. Wij vragen deze vergoeding uiteraard voor u aan. Ook zijn er werkgevers die bereid zijn (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen.

Aan onderstaand overzicht moeten de kosten voor het openen van een bankrekening worden toegevoegd. Het gaat hier om de gebruikelijke kosten die gelden bij iedere bank. Omdat deze kosten per bank verschillen en aan fluctuaties onderhevig zijn, zijn ze hier niet opgenomen.

Beschermingsbewind & Beschermingsbewind Light

Zonder schulden

Alleenstaand

Intaketarief: € 751,41
Maandtarief: € 133,10
Beëindiging dossier: € 281,93

Echtpaar / Samenwonend

Intaketarief: € 901,45
Maandtarief: € 159,52
Beëindiging dossier: € 338,80

Schuldenbewind

Alleenstaand

Intaketarief: € 751,41
Maandtarief: € 172,12
Beëindiging dossier: € 281,93

Echtpaar / Samenwonend

Intaketarief: € 901,45
Maandtarief: € 206,51
Beëindiging dossier: € 338,80

Inkomensbeheer

Alleenstaand

Intaketarief: € 210
Maandtarief: € 95
Beëindiging dossier: € 95

Echtpaar / Samenwonend

Intaketarief: € 210
Maandtarief: € 110
Beëindiging dossier: € 115

Inkomensbeheer Light

Alleenstaand

Intaketarief: € 205
Maandtarief: € 77,50
Beëindiging dossier: € 95

Echtpaar / Samenwonend

Intaketarief: € 210
Maandtarief: € 92,50
Beëindiging dossier: € 115

N.B. Als u onder bewind staat en u wilt, nadat het bewind opgeheven is, graag van onze dienst Inkomensbeheer gebruikmaken, dan worden er geen intakekosten in rekening gebracht.

Bijzondere werkzaamheden

Uurtarief : € 93,90

Behalve Beschermingsbewind (Light) en Inkomensbeheer (Light) kunnen wij, indien gewenst, een ander soort maatwerk bieden. Denkt u aan bijzondere werkzaamheden als:

  • Het te gelde maken van waardevolle zaken, zoals bijvoorbeeld de verkoop van huizen of aandelen;
  • Het ondersteunen van werkgevers met personeel met loonbeslag door het berekenen van de afdracht.

 

Ook hierbij zijn wij u graag van dienst!

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.