Nederlandse Budget Centrale

De Nederlandse Budget Centrale ondersteunt personen die door bijzondere omstandigheden de financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Omdat wij geloven dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook moet krijgen hanteren wij geen wachtlijst.

 

login-button-png-4

 

 

Over ons

Nederlandse Budget Centrale gaat er vanuit dat elk doel binnen handbereik ligt, als je kritisch en realistisch durft te kijken naar je eigen aandeel en denkt in kansen en mogelijkheden. De Nederlandse Budget Centrale ondersteunt, brengt mensen in beweging en in gezamenlijkheid kijken we naar de volgende stap. Onze drijfveer is om mensen te helpen in het bereiken van doelen. Een stap dichterbij te komen, op welke manier dan ook! We doen dat op een manier die het beste past bij het doel en bij de betrokkenen. Maatwerk als keurmerk. We bewandelen onorthodoxe wegen en gaan lastige vraagstukken niet uit de weg. De “eigen” houding is altijd een centraal thema. Attitude is een verzameling van eigenschappen waar emoties, motivaties en overtuigingen deel van uit maken. Een positieve attitude levert een belangrijke bijdrage aan het rendement van onze activiteiten. Onze rol is ondersteunend, waar nodig confronterend, maar altijd uitnodigend.