Skip to main content

Beschermingsbewind Light

Soms geeft beschermingsbewind mensen het gevoel niet ‘vrij’ te zijn. Daarom bieden wij ook de dienst ‘Beschermingsbewind Light’ aan. Hiermee heeft u toch de vrijheid om uw eigen keuzes te maken.

Het verschil met de andere vormen van beschermingsbewind die wij aanbieden is, dat wij in deze variant alleen uw vaste lasten betalen en het restant van uw inkomen elke maand naar u overmaken. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat al uw vaste lasten betaald worden en kunt u zelf bepalen hoe u de rest van uw inkomen besteedt: of u spaart, of u extra geld opneemt als dat nodig is en hoe u de rest van uw geld verdeelt over de maand.

Hoe ontzorgen wij u verder?

 • Wij stellen een verzoekafschrift voor de rechtbank op;
 • Wij openen een beheerrekening voor onszelf en een leefgeldrekening voor u;
 • Wij ontvangen en verwerken al uw zakelijke post;
 • Wij maken een persoonlijk budgetplan voor u;
 • We vragen bijzondere bijstand voor u aan;
 • We vragen kwijtscheldingen voor u aan;
 • Wij vragen minimavoorzieningen aan;
 • Wij bewaken uw inkomsten;
 • Wij treffen betalingsregelingen;
 • Wij verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte;
 • Wij maken het restant van uw saldo aan u over.

Hoe ziet mijn budget er dan uit?

In onderstaand voorbeeld laten wij u zien hoe het budget eruit kan zien van iemand met een uitkering, voor wie wij de maandelijkse vaste lasten betalen, maar die toch ook nog geld overhoudt om zelf over te beslissen.

Zo’n soort overzicht maken wij ook graag voor u.

Inkomen Uitgaven
Uitkering € 1.047,38 Huur € 575,00
Huurtoeslag € 310,00 Energie € 245,00
Zorgtoeslag € 154,00 Water € 14,00
Kindgebonden budget € 458,00 Ziektekostenverzekering € 161,50
Internet & TV € 54,00
Mobiele telefoon € 20,00
Verzekeringen € 17,50
Eigen bijdrage CAK € 19,00
Totaal inkomen € 1.969,38 Totaal uitgaven € 1.106,00
Restant saldo € 863,38

Hoe nu verder?

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan bij u thuis, op een locatie naar keuze of bij ons op kantoor.

Hoe kan ik bijhouden wat er met mijn inkomsten gebeurt?

U kunt uw dossier online inzien via deze website. U ontvangt hiervoor een inlogcode van ons. Alle binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn dus gemakkelijk te raadplegen.

Zijn er nog andere vormen van beschermingsbewind?

Ja, wij bieden ook een vorm van bewind aan indien u schulden heeft. Dit noemen wij Schuldenbewind. Daarnaast bieden wij de dienst Beschermingsbewind aan.

Schuldenbewind

Wij behartigen we uw financiële belangen en doen het contact met de schuldeisers.

Beschermingsbewind

Wij behartigen uw financiële belangen wanneer u daar tijdelijk/blijvend niet in staat toe bent.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.