Skip to main content

Veelgestelde vragen

Een overzicht van alle categorieën, die uitklappen als je erop klikt.

U heeft met spoed hulp nodig

Ik heb met spoed hulp nodig, hoe lang duurt de aanmeldingsprocedure?

Nadat u zich heeft aangemeld, plannen wij direct een afspraak in voor een intakegesprek bij u thuis, op een locatie naar keuze of bij ons op kantoor. Dit kan al binnen 10 werkdagen. Bij beschermingsbewind neemt de aanvraagprocedure bij de rechtbank enige tijd in beslag. Wij starten in de tussentijd al wel. U hoeft niet te wachten op de uitspraak van de rechtbank.

 

Kunt u al beginnen, voordat er een uitspraak is van de rechtbank?

Ja, we sluiten dan een ‘tijdelijke overeenkomst’ met u. Hiermee kunnen wij uw dossier opstarten, rekeningen openen, alle instanties en eventuele schuldeisers aanschrijven, uw post namens u in behandeling nemen en uw vaste lasten en uw leefgeld betalen.

Onze werkwijze

Hoe lang duurt de aanmeldingsprocedure?

Nadat u zich heeft aangemeld, plannen wij direct een afspraak in voor een intakegesprek bij u thuis, op een locatie naar keuze of bij ons op kantoor. Dit kan al binnen 10 werkdagen. Bij beschermingsbewind neemt de aanvraagprocedure bij de rechtbank enige tijd in beslag. Wij starten in de tussentijd al wel. U hoeft niet te wachten op de uitspraak van de rechtbank.

 

Kunt u al beginnen, voordat er een uitspraak is van de rechtbank?

Ja, we sluiten dan een ‘tijdelijke overeenkomst’ met u. Hiermee kunnen wij uw dossier opstarten, rekeningen openen, alle instanties en eventuele schuldeisers aanschrijven, uw post namens u in behandeling nemen en uw vaste lasten en uw leefgeld betalen.

 

Ik heb een intakegesprek gehad, hoe gaat het nu verder?

Wij controleren uw dossier en vragen, als dat nodig is, aanvullende gegevens bij u op. Als het dossier compleet is, gaan wij meteen voor u aan de slag.

 

Jullie nemen (een gedeelte van) mijn financiën over. Hoe kan ik toch inzicht krijgen in wat er gebeurt?

Zodra wij voor u aan de slag gaan, krijgt u van ons een inlogcode. Hiermee kunt u inloggen op onze website www.nederlandsebudgetcentrale.nl en uw dossier bekijken. Alle binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn dus gemakkelijk in te zien. Ook krijgt u bankafschriften per post van uw bank toegestuurd. Hierop kunt u alle inkomsten en uitgaven bekijken.

 

Mijn inkomen komt voor de eerste keer binnen, hoe nu verder?

Zodra uw inkomen bij ons binnenkomt, starten wij met het overmaken van de betalingen die wij afgesproken hebben.

 

Ik ontvang thuis post, wat moet ik hiermee doen?

Zodra wij voor u aan het werk gaan, vragen wij alle instanties om het postadres te wijzigen en uw post voortaan naar ons op te sturen. Het kan echter enige tijd duren voordat een instantie de wijziging heeft verwerkt. De post die u in de tussentijd ontvangt, kunt u naar ons opsturen.

Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

  1. Dit kan per post naar: Nederlandse Budget Centrale BV, Postbus 14, 4140 AA Leerdam
  2. U kunt ook een foto van het poststuk maken en deze per e-mail versturen naar info@nederlandsebudgetcentrale.nl.
  3. U kunt een foto van het poststuk toevoegen aan het contactformulier op onze website (Zie onder Contact).

 

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?

Wij kunnen pas leefgeld uitbetalen, als uw inkomen volledig bij ons binnenkomt. U kunt zelf aangeven hoe u uw leefgeld wilt ontvangen: 1 x per week, 2 x per week of maandelijks.

 

Wat moet ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?

Dan is het verstandig om ons te bellen of te mailen. Wij bekijken dan of er financiële ruimte is om extra geld naar u over te maken. Houd er bij voorbaat rekening mee dat er niet altijd ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen.

Op maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur hebben wij telefonisch spreekuur op tel. 0345 76 35 40 .

Ons mailadres is info@nederlandsebudgetcentrale.nl.

 

Gaat u voor mij sparen?

Dat is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. En van wat wij met u afgesproken hebben. Wij kunnen uiteraard voor u sparen, maar als al uw inkomsten opgaan aan uw vaste lasten, dan blijft hiervoor helaas geen financiële ruimte over.

 

Kunt u een identiteitskaart of paspoort voor mij aanvragen?

Nee, dat is iets wat u alleen zelf kunt doen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

 

Kunt u mij inschrijven bij de gemeente?

Nee, een inschrijving in de basisadministratie van de gemeente kan alleen door een persoon zelf gedaan worden.

 

Kunt u woonruimte voor mij regelen?

Nee. Wij kunnen u wel inschrijven als woningzoekende.

 

Kunt u mij helpen als ik zorg nodig heb?

Nee, maar wij kunnen u wel doorverwijzen.

 

Kunt u mijn schade afhandelen?

Nee. De verzekering heeft hiervoor een speciale afdeling die u hierbij kan helpen.

 

Hoe lang duurt het beheer?

Zolang als het voor u nodig is. Er is geen einddatum.

Beslaglegging in het algemeen

Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?

Nee. Als een deurwaarder beslag legt, stelt hij alleen een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan op een later moment wel overgaan tot openbare verkoop van de goederen. Maar u krijgt hiervan altijd op tijd bericht, zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

 

Wat wordt er met ‘inboedel’ bedoeld?

De goederen of spullen die in uw huis aanwezig zijn. Vrijwel alle spullen mogen in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals: de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed.

 

Kan ik beslag op de inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?

Nee, dat heeft geen zin. Als u de deur niet opendoet, komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening.

 

Mag ik mijn spullen snel verkopen voordat het tot een openbare verkoop komt?

Nee. Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u uw spullen niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op uw goederen ligt, kunt u er niet meer zelf over beschikken.

 

Kan een incassobureau ook beslag leggen?

Nee. Om beslag te kunnen leggen moet een incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

 

De deurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik nu nog steeds wegenbelasting betalen?

Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u een vrijwaring. Vanaf dat moment hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Als er nog rekeningen voor de wegenbelasting betaald moeten worden van vóór de verkoop van uw auto, moet u die wel nog zelf betalen.

 

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag weer opgeheven?

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal de beslaglegger opnieuw beslag moeten leggen.

Derdenbeslag (beslag op loon of uitkering) en verrekening

Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?

Derdenbeslag is beslag dat een schuldeiser op bijvoorbeeld (een deel van) uw inkomsten of uitkering legt. De werkgever of instantie die het inkomen verstrekt, is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd, over te maken naar de betreffende schuldeiser.

 

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?

Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten.

Is er beslag gelegd op uw inkomen? Controleer dan wat uw beslagvrije voet is en of u voldoende geld overhoudt om van te leven met behulp van de rekentool die de Rijksoverheid gratis ter beschikking stelt.

 

Er was al beslag, maar nu legt er nóg een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?

Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet meer te betalen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. Als één van de schulden waarvoor beslag is gelegd, voorrang heeft (bijvoorbeeld een belastingschuld), wordt er niet verdeeld, maar moeten de andere schuldeisers wachten.

 

Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan, omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?

Nee, loonbeslag is geen geldige reden voor ontslag. Wel is het mogelijk dat een werkgever een tijdelijk arbeidscontract niet verlengt.

 

Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?

Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het hele vakantiegeld beslag worden gelegd.

 

Kan een schuldeiser ook beslag leggen op de kinderbijslag?

Nee. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor betaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

 

Een deurwaarder wil dat ik een machtiging teken voor de kinderbijslag. Mag dat?

Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor betaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

 

Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?

Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt. U kunt controleren wat uw beslagvrije voet is en of u voldoende geld overhoudt om van te leven met behulp van de rekentool die de Rijksoverheid gratis ter beschikking stelt.

Echter, als het om een fraudeschuld gaat, dan mag de uitkeringsinstantie uw volledige uitkering in beslag nemen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met uw beslagvrije voet.

 

De Belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat zomaar?

De Belastingdienst (maar ook iedere andere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt, te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen, bijvoorbeeld in termijnen.

 

Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?

Het bedrag dat u hebt ontvangen, is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over uw uitkering echter sociale premies betalen (het bruto deel). Daarom moet u ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Nadat u het bedrag hebt terugbetaald, kunt u de belasting die u betaald heeft over dit bruto deel, terug vragen bij uw belastingaangifte.

Woningontruiming en afsluiting door energie-/waterleverancier

De woningcorporatie dreigt met ontruiming van mijn huurwoning. Maar ik heb kleine kinderen. Dan ontruimen ze toch niet echt?

Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeert u een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen om te voorkomen dat deze een deurwaarder inschakelt en een ontruimingsprocedure begint. Is er al een deurwaarder betrokken, overlegt u dan met uw verhuurder én de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen.

 

Ik heb een brief van een deurwaarder gekregen waarin met ontruiming wordt gedreigd. Er komt een zitting bij de rechtbank. Moet ik daar heen?

Dat hoeft niet, maar het is wel verstandig. Lukt het u niet om de schuld te betalen voordat de zitting plaatsvindt, ga dan naar de zitting toe. Geeft u daar aan waarom u niet betaalt en wat u zelf voorstelt eraan te doen. Misschien wil de rechter u uitstel verlenen. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt de vordering zeker toegewezen en kan de deurwaarder met dit vonnis de ontruimingsprocedure starten.

 

Mijn woning wordt ontruimd. Wordt mijn inboedel nu verkocht?

In de meeste gevallen wordt uw inboedel op straat gezet. Het hangt van het beleid in uw gemeente af wat er vervolgens met de spullen uit uw woning gebeurt. In sommige gemeenten worden deze opgeslagen en kunt u uw spullen na betaling van de opslagkosten terugkrijgen. In andere gemeenten worden de aan straat geplaatste spullen vernietigd. Als de deurwaarder spullen van waarde aantreft, kan hij er voor kiezen deze te verkopen.

 

Mijn energie-/waterleverancier dreigt met het afsluiten van mijn energie/water. Mag dat?

Ja, als u een achterstand in de betalingen hebt, mag dat. U mag echter niet worden afgesloten in de periode tussen 1 oktober en 1 april als bij de leverancier bekend is dat u begeleid wordt door een schuldhulporganisatie en u de vaste lasten stipt op tijd betaalt.

 

Ik heb een brief ontvangen dat mijn energie-/waterleverancier mij komt afsluiten. Als ik niet opendoe, wat gebeurt er dan?

Dan wordt u toch afgesloten. Het is mogelijk dat uw energie-/waterleverancier in dat geval extra kosten moet maken, omdat men voor de afsluiting geen gebruik kan maken van de meterkast in uw woning. Dit brengt extra kosten met zich mee die u zelf moet betalen. U kunt beter zo snel mogelijk contact opnemen met uw energie-/waterleverancier en vragen of er een betalingsregeling mogelijk is voor de achterstand.

 

Mijn energieleverancier levert ook mijn kabelaansluiting. Nu is mijn kabelaansluiting afgesloten, omdat ik de energierekening niet heb betaald. Mag dat en wordt nu ook mijn energie afgesloten?

Ja, dat mag. Vaak krijgt u echter wel eerst schriftelijk bericht dat u een betalingsachterstand hebt, zodra de kabel wordt afgesloten. De kans is groot dat ook de energie op korte termijn wordt afgesloten als u niet betaalt.

Bankzaken

Ik sta rood bij de bank. Nu heeft de bank het geld van de spaarrekeningen van mijn minderjarige kinderen gehaald en de roodstand ermee aangezuiverd. Kan dat zomaar?

Ja, de bank mag tegoeden van andere (spaar)rekeningen die u bij dezelfde bank hebt, overhevelen naar de rekening met de roodstand om deze in te lossen. Dat geldt ook voor rekeningen die u voor uw minderjarige kinderen bij dezelfde bank hebt. Is de rekening door een derde, bijvoorbeeld een opa of oma, geopend en is deze persoon, en niet uzelf, de gemachtigde voor deze rekening van uw minderjarige kinderen, dan mag er niet worden verrekend.

 

Ik heb een limiet bij de bank. Nu trekt de bank die in omdat de roodstand niet binnen drie maanden is ingelopen. Mag dat zo maar?

Ja, dat mag. U voldoet niet meer aan de voorwaarden die aan het gebruik van de kredietregels verbonden zijn. De bank kan alle inkomsten die op uw rekening binnenkomen, gebruiken om het tekort aan te zuiveren. De bank kan u vervolgens verder krediet weigeren.

 

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag weer opgeheven?

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal de beslaglegger opnieuw beslag moeten leggen.

BKR (Bureau Krediet Registratie)

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?

Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd, omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of hebt u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u een nieuwe hypotheek wordt geweigerd, omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij het BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.

 

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?

Nee, er bestaat (officieel) geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van het BKR zien of u betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Zijn er betalingsachterstanden, dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken.

 

Worden alle schulden bij het BKR geregistreerd?

Nee. Het BKR registreert alleen leningen en aankopen op afbetaling. Ook uw betaalmoraal (of u wel of niet op tijd betaalt) wordt hier geregistreerd.

Schulden en uw burgerlijke staat

Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?

Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Dat heet ´hoofdelijke aansprakelijkheid´. U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

 

Ik heb samen met mijn ex-partner een lening. Nu willen we die splitsen. De bank zegt dat dat niet kan en heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?

U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld, wel opeisen van uw ex-partner.

 

Ik huur samen met mijn partner een huis. We hebben geen samenlevingscontract en we zijn ook niet getrouwd. Kan mijn partner nu ook aansprakelijk worden gesteld voor mijn schulden?

Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend of als u eventuele achterstanden hebt in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

 

Ik ben gescheiden. In een echtscheidingsconvenant hebben we vastgelegd dat mijn ex-partner alle schulden op zich neemt. Nu betaalt mijn ex/partner niet en wil een schuldeiser dat ik ga betalen. De schuldeiser dreigt met incassomaatregelen. Geldt dat convenant dan niet?

Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het convenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex-partner. Alleen uzelf en uw ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Uw schuldeisers niet. Was er ten tijde van de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan blijft dat nog steeds zo. Betaalt u een schuld die uw ex-partner zou betalen, dan kunt u uw ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.

 

Mijn ex-partner heeft een schuldregeling getroffen met onze schuldeisers via een kredietbank. Een deel van de schulden is hem kwijtgescholden. Geldt dat nu ook voor mij?

Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

 

Mijn partner heeft een eenmanszaak/maakt deel uit van een VOF. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Kan ik nu ook worden aangesproken op de bedrijfsschulden?

Ja. Uw partner is aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden en omdat er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap, bent u dat automatisch ook.

 

Ik heb al heel lang niets meer van een schuldeiser gehoord. Is die schuld nu automatisch verjaard?

Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is het moment waarop de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken, van belang. Hebt u al een heel aantal jaren niets van een schuldeiser gehoord, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wilt u zekerheid, dan kunt u navraag doen bij bijvoorbeeld Het Juridisch Loket (Gratis juridisch advies | Het Juridisch Loket). U kunt ook contact opnemen met de schuldeiser zelf.

 

Mijn moeder is overleden. Ze laat schulden na. Ik ben haar erfgenaam. Moet ik nu haar schulden betalen?

Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Let op: door goederen van de overledene mee te nemen, geeft u aan dat u de erfenis aanvaardt! In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.

 

Ik heb iets gehoord over de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) als oplossing voor mijn schulden. Een schuldregeling bij een kredietbank duurt lang, kan ik niet meteen van die WSNP gebruikmaken?

Nee. De WSNP is bedoeld voor personen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de WSNP. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u een beroep op de WSNP doen, om een gewoon faillissement te voorkomen.

Bedrijfsschulden bij eenmanszaken en VOF's

Ik heb een eenmanszaak. Het gaat niet goed. Kan ik nu ook persoonlijk op de schulden worden aangesproken?

Ja. In een eenmanszaak bent u als persoon aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

 

Ik heb samen met iemand anders een VOF. Het gaat niet goed. Kan ik nu ook persoonlijk op de schulden worden aangesproken, en zo ja, op álle schulden of alleen op de helft?

In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Zij kunnen als persoon op het gehele schuldenpakket worden aangesproken. U kunt met uw medevennoten wel afspraken maken over wie welk deel van de schulden betaalt. Uw schuldeisers mogen echter zelf bepalen wie van de vennoten zij op de schulden aanspreken. Betaalt u het overgrote deel van de schulden, dan kunt u wel proberen datgene wat u teveel betaalt hebt, terug te vorderen van uw medevennoten.

 

Mijn partner heeft een eenmanszaak/maakt deel uit van een VOF. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Kan ik nu ook worden aangesproken op de bedrijfsschulden?

Ja. Uw partner is aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden en omdat er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap, bent u dat automatisch ook.

Studieschulden

Ik heb een studieschuld, maar kan de aflossing niet betalen, omdat mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik eraan doen?

Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Dat betekent dat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) uw aflossing herrekent op basis van uw huidige inkomen. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij DUO. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Achterstallige termijnen moet u gewoon betalen. Daarnaast biedt DUO de mogelijkheid om voor een periode van 3 tot maximaal 60 maanden een pauze in de terugbetaling aan te vragen.

 

Wat is draagkrachtmeting?

Bij draagkrachtmeting wordt uw maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is uw inkomen gedaald, dan gaat uw maandaflossing omlaag.

 

Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?

Nee, dat bent u niet. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing zal DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) echter uitgaan van het gezamenlijk inkomen. Of uw inkomen wel of niet meegeteld wordt, hangt af van de periode waarin uw partner Studiefinanciering ontving. Als dit vóór 2009 is geweest, kunt u schriftelijk aangeven dat u niet wilt dat uw inkomen meetelt. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij DUO. U kunt elk jaar opnieuw aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Normaal gesproken wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen echter niet mee voor die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het geen zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

Schulden en kinderen

Mijn meerderjarige zoon heeft een auto. Die staat op mijn naam. Nu betaalt hij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?

Ja, de auto staat op uw naam, dus u bent verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn, kunt u verantwoordelijk gesteld worden.

 

Mijn zoon /dochter heeft een mobiel telefoonabonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?

In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u geen schriftelijke toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hierop wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten dat u niet op tijd heeft ingegrepen: door de komst van de nota’s op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn. Komt u er niet uit met de telefoonmaatschappij, ga dan te rade bij bijvoorbeeld Het Juridisch Loket (Gratis juridisch advies | Het Juridisch Loket).

Autoleningen

Mijn auto is gefinancierd, maar ik kan de aflossingen niet meer betalen. Kan de financier de auto nu in beslag nemen en krijg ik dan een deel van het geld terug?

Dat is mogelijk. Formeel is de auto nog eigendom van de financier die bij niet-betalen tot verkoop kan overgaan. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld dan afgelost. Vaak blijft er dan echter nog wel een restschuld over in verband met de kosten van de financiering en de waardedaling van de auto. Kunt u de aflossingen niet meer betalen, overleg dan eerst met de financier over een betalingsregeling.

 

Mijn auto is gefinancierd. Ik wil er eigenlijk vanaf, omdat ik de aflossingen te hoog vind. Kan ik de auto zelf verkopen?

Nee, want de auto is uw eigendom (nog) niet. Wilt u van de auto af, neemt u dan contact op met de financier. Die kan dan bepalen hoe de auto wordt verkocht. Kent u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meld dit dan aan de financier. Misschien gaat deze daarmee akkoord. Houdt u er wel rekening mee dat er na verkoop toch vaak nog een restschuld overblijft in verband met de kosten van de financiering en de waardedaling van de auto.

Ziektekosten

Ik ben voor ziektekosten verzekerd en heb een schuld bij de zorgverzekeraar. Nu worden mijn aanvullende en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?

Ja, dat mag. U bent nog wel verzekerd voor wat betreft het basispakket van ziektekosten (een zorgverzekering is een verplichte verzekering), maar de verzekeraar mag de aanvullende en tandartsverzekering beëindigen. Voor de ziektekosten die onder deze aanvullende pakketten vallen bent u dan niet meer verzekerd.

 

Ik heb een declaratie ingediend bij mijn zorgverzekeraar. Ik heb echter ook een schuld bij deze verzekeraar. Krijg ik het gedeclareerde bedrag nu wel?

Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Als u een achterstand in de betaling van uw aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijgt u de kosten wel vergoed, dan moet u er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.