Skip to main content

Schuldenbewind

Met deze dienst behartigen we uw financiële belangen, wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om dit zelf te doen én nemen wij het contact met de schuldeisers van u over.

Hoe ontzorgen wij u verder?

 • Wij stellen een verzoekafschrift voor de rechtbank op;
 • Wij openen een beheerrekening voor onszelf en een leefgeldrekening voor u;
 • Wij ontvangen en verwerken al uw zakelijke post;
 • Wij maken een persoonlijk budgetplan voor u;
 • Wij Inventariseren uw schulden;
 • We vragen bijzondere bijstand voor u aan;
 • We vragen kwijtscheldingen voor u aan;
 • Wij vragen minimavoorzieningen aan;
 • Wij bewaken uw inkomsten;
 • Wij betalen uw vaste lasten;
 • Wij betalen uw leefgeld aan u uit;
 • Wij sparen voor u;
 • Wij verzorgen uw jaarlijkse belastingaangifte;
 • Wij maken een lijst van uw schuldeisers en schrijven hen aan voor u;
 • Wij melden u aan bij de schuldhulpverlening en begeleiden u gedurende dit traject.

Hoe ziet mijn budget er dan uit?

In onderstaand voorbeeld laten wij u zien hoe het budget eruit kan zien van iemand met een uitkering, voor wie wij de maandelijkse vaste lasten betalen, schulden aflossen en sparen, maar die toch ook nog geld overhoudt om van te leven.

Zo’n soort overzicht maken wij ook graag voor u. U weet vervolgens precies waar u elke maand aan toe bent.

Inkomen Uitgaven
Uitkering €1.047,38 Huur € 575,00
Huurtoeslag € 310,00 Energie € 245,00
Zorgtoeslag € 154,00 Water € 14,00
Kindgebonden budget € 458,00 Ziektekostenverzekering € 161,50
Internet & TV € 54,00
Mobiele telefoon € 20,00
Verzekeringen € 17,50
Eigen bijdrage CAK € 19,00
Schuldenregeling € 57,00
Leefgeld € 600,00
Totaal inkomen € 1.969,38 Totaal uitgaven € 1.763,00
Sparen € 206,38

Hoe nu verder?

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Dit kan bij u thuis, op een locatie naar keuze of bij ons op kantoor.

Hoe kan ik bijhouden wat er met mijn inkomsten gebeurt?

U kunt uw dossier online inzien via deze website. U ontvangt hiervoor een inlogcode van ons. Alle binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn dus gemakkelijk te raadplegen.

Zijn er nog andere vormen van bewind?

Ja, wij bieden ook een vorm van bewind aan zonder schulden. Dit noemen wij Beschermingsbewind. Daarnaast bieden wij de dienst Beschermingsbewind Light aan.

Beschermingsbewind

Wij behartigen uw financiële belangen wanneer u daar tijdelijk/blijvend niet in staat toe bent.

Beschermingsbewind Light

Wij behartigen we uw financiële belangen, maar met de vrijheid om uw eigen keuzes te maken.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.