Actueel

Energietoeslag

Wellicht heeft u een brief ontvangen van uw gemeente of u heeft in het nieuws gehoord of gelezen over de energietoeslag. Dit is een toeslag van de overheid om de stijgende energiekosten te kunnen betalen.

Omdat veel van onze cliënten hier vragen over hebben gesteld, hebben wij de vraag bij de rechtbank neergelegd. Onderstaand het antwoord en standpunt over de energietoeslag welke op 30 maart 2022 uitbetaald zal worden.

Vraag:
Deze wordt betaald om de kosten van stijgende energie te compenseren. Ook al is het maandtermijn niet verhoogd omdat het contract nog een looptijd heeft, dan nog zal het nieuwe termijnbedrag worden bepaald op basis van de tarieven op dat moment. De energietoeslag kan dus pas later in het jaar nodig zijn. Heeft de rechtbank hier een standpunt over?

Antwoord:
De naam van de toeslag geeft al het antwoord op de vraag. Het is bedoeld voor de energierekening. U zult het dus moeten reserveren of moeten gebruiken voor de maandbetalingen. Het is niet bedoeld ter vrije besteding van de cliënt. Als bewindvoerder kun je t.z.t. een probleem krijgen als je het nu uitkeert en straks de jaarafrekening niet kunt betalen. Dat die toeslag wellicht niet voldoende is doet daar niet aan af.

Bewindsbureau

Curatele, Bewind en Mentorschap


Betalingsverkeer tijdens de feestdagen 2022

15 april 2022
Goede vrijdag
Geen betaalverkeer
Het leefgeld wordt een werkdag eerder overgemaakt.

18 april 2022
Tweede paasdag
Geen betaalverkeer
Geen telefonisch spreekuur
Het leefgeld wordt een werkdag eerder overgemaakt.

27 april 2022
Koningsdag
Geen bijzonderheden

26 mei 2022
Hemelvaartsdag
Geen bijzonderheden

6 juni 2022
Tweede pinksterdag
Geen bijzonderheden

26 december 2022
Tweede kerstdag
Geen betaalverkeer
Geen telefonisch spreekuur
Het leefgeld wordt een werkdag eerder overgemaakt.