Vraag & antwoord

Hoe lang duurt een aanmeldingsprocedure?
Nadat u zich heeft aangemeld plannen wij direct een afspraak in voor een intakegesprek bij u thuis (of op locatie). Bij beschermingsbewind neemt de aanvraag procedure bij de rechtbank enige tijd in beslag. Wij kunnen in de tussentijd wel starten.

Kunt u beginnen alvorens er een uitspraak is van de kantonrechter?
Ja, middels een budgetbeheer overeenkomst kunnen wij uw dossier alvast opstarten.

Ik heb een intakegesprek gehad, hoe gaat het nu verder?
Wij zullen uw dossier controleren en indien nodig aanvullende gegevens bij u opvragen. Wanneer het dossier compleet is wordt uw dossier opgestart. Aan de hand van alle informatie zullen wij een budgetplan opmaken en deze naar u versturen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?
U krijgt ten tijde van het beheer maandelijks de bankafschriften van de bank toegestuurd. Hierop kunt u alle inkomsten en uitgaven bekijken. Ook kunt u inloggen om uw dossier te bekijken.

Mijn inkomen komt voor de eerste keer binnen, hoe nu verder?
Zodra uw inkomen bij ons binnenkomt wordt uw dossier actief gemaakt. Mits uw volledige inkomen binnen is, zullen wij alle lasten betalen zoals opgesteld in het budgetplan betalen.

Ik ontvang thuis post, wat moet ik hiermee doen?
Bij elke vorm van beheer is het wettelijk niet mogelijk om een postblokkade in te voeren. Wij verzoeken schriftelijk aan alle instanties om het postadres te wijzigen en de post aan ons te versturen. Het kan langer duren voordat een instantie de postadres wijziging heeft verwerkt. De post die u in de tussentijd ontvangt kunt u naar ons versturen (Nederlandse Budget Centrale BV, postbus 14, 4140 AA, Leerdam).

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?
Wij kunnen pas leefgeld uitbetalen wanneer uw inkomen volledig bij ons binnenkomt. U kunt zelf kiezen op welke dag u uw leefgeld wilt ontvangen (per week, 2 x per week, maandelijks).

Wat moet ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?
U kunt maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur telefonisch contact opnemen via het telefonisch spreekuur of u kunt een e-mail sturen. Wij zullen dan bekijken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen.

Gaat u voor mij sparen?
Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven kunnen wij voor u sparen. Indien al uw inkomsten opgaan aan de vaste lasten dan is er geen ruimte om te sparen

Wat kunt u niet regelen voor mij?
Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.
Het inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
Het aanleveren van medische gegevens.
Het uitschrijven bij het zorgkantoor.
Het zoeken van woonruimte of betaalde baan.
Meegaan naar gesprekken.
Helpen met zorgvragen.
Schade afhandelen

Hoe lang duurt het beheer?
Zolang als het voor u nodig is. Er is geen einddatum zoals het wel het geval is bij toelating tot de schuldsaneringsregeling (WSNP).

 

BESLAG OP ROERENDE GOEDEREN (BESLAG OP DE INBOEDEL)

 

Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?
Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Kan ik beslag op de inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?
Nee, dat heeft geen zin. Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.

En als ik mijn spullen nu snel verkoop voor het tot een openbare verkoop komt?
Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op uw goederen ligt, kunt u er niet meer zelf over beschikken.

Ik woon bij mijn ouders. Nu dreigt een deurwaarder voor mijn schulden beslag te leggen op de inboedel van mijn ouders. Mag dat?
Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in uw eigen kamer staan is het handig als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van u en wat van uw ouders is.

De deurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik nu nog steeds wegenbelasting betalen?
Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u een vrijwaring. Vanaf dat moment hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet u wel zelf betalen.

Kan een incassobureau ook beslag leggen?
Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

 

DERDENBESLAG (BESLAG OP LOON OF UITKERING) EN VERREKENING

 

Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?
Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op (een deel van) uw inkomsten of uitkering. De werkgever of instantie die het inkomen verstrekt, is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd over te maken naar de schuldeiser die beslag heeft gelegd.

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?
Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is – bij voldoende inkomen – minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden de premie van de zorgverzekering.
Op de kinderbijslag, kindgebondenbudget, alimentatie voor de kinderen en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag worden gelegd voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus wel beslag laten leggen op uw huurtoeslag.

Er was al beslag, maar nu legt er nog een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?
Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet meer te betalen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. Als één van de schulden waarvoor beslag is gelegd preferent is (bijvoorbeeld een belastingschuld), wordt er niet verdeeld, maar moeten de andere schuldeisers wachten.

Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?
Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond. Wel is het mogelijk om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.

Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?
Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het hele vakantiegeld beslag worden gelegd.

Kan een schuldeiser ook beslag leggen op de kinderbijslag?
Nee.

Een deurwaarder wil dat ik een machtiging teken voor de kinderbijslag. Mag dat?
Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?
Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt.

Als het een fraudeschuld betreft dan mag de uitkerende instantie sinds 1 januari 2013 uw volledige uitkering verrekenen / in beslag nemen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een beslagvrije voet.

De belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat zo maar?
De belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen.

Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?
Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Wat betekent dat? Het bedrag dat u hebt ontvangen is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering echter sociale premies betalen. Na 31 december moet u daarom ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Nadat u het bedrag heeft terugbetaald, kunt u de belasting die u betaald heeft terug vragen.

 

WONINGONTRUIMING EN AFSLUITING DOOR NUTSBEDRIJVEN

 

De woningcorporatie dreigt met ontruiming van mijn huurwoning. Maar ik heb kleine kinderen. Dan ontruimen ze toch niet echt?
Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeert u een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen om te voorkomen dat deze de schuld uit handen geeft aan een deurwaarder en een ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder overleg dan met uw verhuurder en de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen.

Mijn woning wordt ontruimd. Wordt mijn inboedel nu ook verkocht?
Nee. In de meeste gevallen wordt uw inboedel op straat gezet. Het hangt er van af in welke gemeente u woont wat er vervolgens met uw spullen uit uw woning gebeurt. In sommige gemeenten worden deze opgeslagen en kunt u uw spullen na betaling van de opslagkosten terug krijgen. In andere gemeenten worden de aan straat geplaatste spullen vernietigd. Als de deurwaarder spullen van waarde aantreft, kan hij er voor kiezen deze te verkopen.

Ik heb een brief van een deurwaarder gekregen waarin met ontruiming wordt gedreigd. Er komt een zitting bij de rechtbank. Moet ik daar heen?
Dat hoeft niet, maar dat is wel verstandig. Lukt het u niet de schuld voor de zitting te betalen, ga dan naar de zitting en geef aan waarom u niet betaalt en wat u zelf voorstelt eraan te doen. Misschien wil de rechter u uitstel verlenen. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt de vordering in elk geval toegewezen en kan de deurwaarder met het vonnis de ontruimingsprocedure starten.

Het energiebedrijf/waterbedrijf dreigt met afsluiten van energie/water. Mag dat?
Ja, als u een achterstand in betalen hebt mag dat. Van 1 oktober tot 1 april mag u niet worden afgesloten als bij de leverancier bekend is dat u in begeleiding bent bij een schuldhulporganisatie en u de vaste lasten stipt op tijd betaalt.

Het energiebedrijf is ook de leverancier van mijn kabel. Nu is de kabel afgesloten omdat ik de energierekening niet heb betaald. Mag dat en wordt nu de energie ook afgesloten?
Ja, dat mag. Vaak krijgt u zodra de kabel wordt afgesloten wel schriftelijk bericht dat u een achterstand hebt. De kans is groot dat als u niet betaalt ook de energie op korte termijn wordt afgesloten.

Ik heb een brief ontvangen dat het energiebedrijf mij komt afsluiten. Als ik niet opendoe, wat gebeurt er dan?
Dan wordt u toch afgesloten. Het is mogelijk dat het energiebedrijf in dat geval extra kosten moet maken omdat u niet via de meterkast in uw woning afgesloten kunt worden. Deze extra kosten moet u zelf betalen. U kunt beter zo snel mogelijk contact opnemen met energiebedrijf en overleggen of een betalingsregeling mogelijk is voor de achterstand.

BANKZAKEN

 

Ik sta rood bij de bank. Nu heeft de bank het geld van de spaarrekeningen van mijn minderjarige kinderen gehaald en de roodstand ermee aangezuiverd. Kan dat zomaar?
Ja, de bank mag tegoeden van andere rekeningen en spaarrekeningen die u bij dezelfde bank hebt overhevelen naar de rekening met de roodstand om de roodstand in te lossen. Dat geldt ook voor rekeningen die u voor uw minderjarige kinderen bij dezelfde bank hebt. Is de rekening door een derde, bijvoorbeeld een opa of oma, geopend en is deze persoon, en niet uzelf, de gemachtigde voor deze rekening, dan mag er niet worden verrekend.

Ik heb een limiet bij de bank. Nu trekt de bank die in omdat de roodstand niet binnen drie maanden weer is ingelopen. Mag dat zo maar?
Ja, dat mag. U voldoet niet meer aan de voorwaarden die aan het gebruik van de kredietfaciliteit verbonden zijn. De bank kan alle inkomsten die op uw rekening binnenkomen gebruiken om het tekort aan te zuiveren en u verder krediet weigeren.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag weer opgeheven?

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

BKR

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?

Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of hebt u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheek wordt geweigerd omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij de BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?

Nee, er bestaat (officieel) geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van de BKR zien of u betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Zijn er betalingsachterstanden, dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken

Worden alle schulden bij het BKR geregistreerd?
Nee. BKR (Bureau Krediet Registratie) registreert alleen leningen en koop op afbetaling. Ook uw betaalmoraal wordt hier geregistreerd.

SCHULDEN EN BURGERLIJKE STAND

 

Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?
Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.
Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

Ik heb samen met mijn ex-partner een lening. Nu willen we die splitsen. De bank zegt dat dat niet kan en heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?
U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.

Ik huur samen met mijn partner een huis. We hebben geen samenleefcontract en zijn ook niet getrouwd. Kan mijn partner nu ook aansprakelijk worden gesteld voor mijn schulden?
Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

Ik ben gescheiden. In een echtscheidingsconvenant hebben we vastgelegd dat mijn ex-partner alle schulden op zich neemt. Nu betaalt hij niet en wil een schuldeiser dat ik ga betalen en dreigt met incassomaatregelen. Geldt dat convenant dan niet?

Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex-partner. Alleen uzelf en uw ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Uw schuldeisers niet. Was er bij de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid dan blijft dat nog steeds zo. Betaalt u een schuld die uw ex-partner zou betalen dan kunt u uw ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.


Mijn ex-partner heeft een schuldregeling getroffen met onze schuldeisers via een kredietbank. Een deel van de schulden is hem kwijtgescholden. Geldt dat nu ook voor mij?

Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

Mijn partner heeft een eenmanszaak/maakt deel uit van een VOF. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Kan ik nu ook worden aangesproken op de bedrijfsschulden?

Ja. Uw partner is aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden en omdat er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap bent u dat automatisch ook.

 

STUDIESCHULDEN

 

Ik heb een studieschuld, maar kan de aflossing niet betalen omdat mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik eraan doen?
Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Dat betekent dat DUO uw aflossing herrekent op basis van uw huidige inkomen. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij DUO. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Achterstallige termijnen moet u gewoon betalen. Daarnaast biedt DUO de mogelijkheid om voor een periode van 3 tot maximaal 60 maanden een pauze in de terugbetaling aan te vragen.

Wat is draagkrachtmeting?
Bij draagkrachtmeting wordt uw maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is uw inkomen gedaald dan gaat uw maandaflossing omlaag.

Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?

Nee, dat bent u niet. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing zal DUO echter uitgaan van het gezamenlijk inkomen. Of uw inkomen wel of niet meegeteld wordt, hangt af van de periode waarin uw partner Studiefinanciering ontving. Als dit vóór 2009 is geweest, kunt u schriftelijk aangeven dat u niet wilt dat uw inkomen meetelt.. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij DUO. U kunt elk jaar opnieuw aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Normaal gesproken wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen echter niet mee voor die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen dan heeft het geen zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

 

SCHULDEN EN MINDERJARIGE KINDEREN

 

Mijn meerderjarige zoon heeft een auto. Die staat op mijn naam. Nu betaalt hij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?
Ja, de auto staat op uw naam dus bent u verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn.

Mijn zoon/dochter heeft een mobiel abonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?
In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten dat u niet op tijd heeft ingegrepen: door de komst van de nota’s op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn. Komt u er niet uit met de telefoonmaatschappij ga dan te raden bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket.

 

AUTOLENING

 

Mijn auto is gefinancierd, maar ik kan de aflossingen niet meer betalen. Kan de financier de auto nu in beslag nemen en krijg ik dan een deel van het geld terug?
Dat is mogelijk. Formeel is de auto ook nog eigendom van de financier die bij niet betalen dus tot verkoop kan overgaan. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld dan afgelost. Vaak blijft er dan nog wel een restschuld over. Kunt u de aflossingen niet meer betalen overleg dan eerst met de financier over een betalingsregeling.

Mijn auto is gefinancierd. Ik wil er eigenlijk vanaf omdat ik de aflossingen te hoog vind. Kan ik de auto zelf verkopen?

Nee, want de auto is uw eigendom (nog) niet. Wilt u van de auto af neemt u dan contact op met de financier. Die kan dan bepalen hoe de auto wordt verkocht. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt meldt dit dan aan de financier. Misschien gaat deze daarmee akkoord. Houdt u er wel rekening mee dat er na verkoop toch vaak een restschuld overblijft in verband met de kosten van de financiering en de waardedaling van de auto.

ZIEKTEKOSTEN

 

Ik ben voor ziektekosten verzekerd en heb een schuld bij de zorgverzekeraar. Nu worden mijn aanvullende en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?
Ja, dat mag. U bent nog wel verzekerd voor wat betreft het basispakket van ziektekosten (zorgverzekering is een verplichte verzekering), maar de verzekeraar mag de aanvullende en tandartsverzekering beëindigen. Voor de ziektekosten die onder deze aanvullende pakketten vallen bent u dan niet meer verzekerd.

Ik heb een declaratie ingediend bij mijn zorgverzekeraar waar ik ook een schuld heb. Krijg ik het geld nu wel?

Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Als u een achterstand in de betaling van uw aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijgt u de kosten wel vergoed, dan moet u er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

BEDRIJFSSCHULDEN BIJ EENMANSZAAK EN VOF

 

Ik heb een eenmanszaak. Het gaat niet goed. Kan ik nu ook persoonlijk op de schulden worden aangesproken?
Ja. In een eenmanszaak bent u als persoon aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

Ik heb samen met iemand anders een VOF. Het gaat niet goed. Kan ik nu ook persoonlijk op de schulden aangesproken, en zo ja, op alle schulden of alleen op de helft?
In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Zij kunnen als persoon op het gehele schuldenpakket worden aangesproken. U kunt met uw medevennoten wel afspraken maken over wie welk deel van de schulden betaalt. Uw schuldeisers mogen echter zelf bepalen wie van de vennoten zij op de schulden aanspreken. Betaalt u het overgrote deel van de schulden, dan kunt u wel proberen datgene wat u teveel betaalt hebt, terug te vorderen van uw medevennoten.

DIVERSEN

 

Ik heb al heel lang niets meer van een schuldeiser gehoord. Is die schuld nu automatisch verjaard?
Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Hebt u al een heel aantal jaren niets van een schuldeiser gehoord dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wilt u zekerheid, dan kunt u navraag doen bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket. U kunt ook contact opnemen met de schuldeiser zelf.

https://eersterechtshulp.nl/bewindvoerder/bilici

Mijn moeder is overleden. Ze laat schulden na. Ik ben haar erfgenaam. Moet ik nu haar schulden betalen?
Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Door goederen van de overledene mee te nemen geeft u overigens al aan dat u de erfenis aanvaardt. Let daar dus goed op! In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.

Ik heb iets gehoord over de WSNP als oplossing voor mijn schulden. Een schuldregeling bij een kredietbank duurt lang, kan ik niet gelijk van die WSNP gebruikmaken?

Nee. De WSNP is bedoeld voor personen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de WSNP. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval dan kunt u een beroep op de WSNP doen, om een gewoon faillissement te voorkomen.

https://eersterechtshulp.nl/bewindvoerder/bilici

Zoektermen: bewind bewindvoerder schulden hulp energie gemeente overstappen

 

aanmelden schuldhulpverlening bewindvoerder rechter energie 
Leerdam hulp Utrecht vianen nieuwegein ameide meerkerk