Wat doen wij?

  • Openen beheer- en leefgeldrekening
  • Aanschrijven instanties en wijzigen post adres.
  • Ontvangen van uw inkomen en belastingdienst toeslagen
  • Betalen van uw vaste lasten
  • Overmaken restant saldo

Afhankelijk van uw inkomen en de gemeente waar u woont, bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten die gemoeid zijn met deze vorm van vaste lasten beheer een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand.