Wat doen wij?

  • Openen beheer-rekening
  • Aanschrijven inkomens instantie
  • Opmaken en toesturen budgetplan
  • Ontvangen van uw inkomen
  • Betalen van uw vaste lasten
  • Overmaken restant saldo

 

Afhankelijk van uw inkomen en de gemeente waar u woont, bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten die gemoeid zijn met deze vorm van vaste lasten beheer een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand.