Vaste lasten beheer

Onder vaste lasten beheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot ons wenden. Met de zogenaamde beheer-rekening wordt zorg gedragen voor de betaling van uw vaste lasten, dit doen we van uw salaris of uitkering. Alles wat overblijft wordt overgemaakt naar uw eigen rekening zodat u erover kunt beschikken. Eventuele toeslagen van de belastingdienst blijft u op uw eigen rekening ontvangen.

 

button