Vaste lasten beheer

Onder vaste lasten beheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot ons wenden.

Inkomen en uitgaven
Al het inkomen en de toeslagen van de belastingdienst, worden ontvangen op de ‘beheerrekening’. Van deze rekening worden alle vaste lasten betaald.

Betalingsregelingen
Indien er afbetalingsregelingen zijn afgesproken, dan behoren deze ook tot de vaste lasten.

Levensonderhoud
Na het betalen van de vaste lasten zal het restant worden overgemaakt naar een ‘leefgeldrekening’.
Het saldo op de ‘beheerrekening’ wordt €0,00.

Grote uitgaven en sparen
Omdat het inkomen en toeslagen gebruikt worden om de vaste lasten en het levensonderhoud te betalen blijft er geen geld over op de ‘beheerrekening’ om te sparen voor de grote uitgaven. Dit betekend dat hier zelf voor gespaard dient te worden.

Post
De betreffende instanties zal worden gevraagd om al het post naar ons te versturen.

Online inzage
Het dossier is online te raadplegen. Binnengekomen poststukken, behandeltermijnen, bankafschriften en overige documenten zijn online in te zien.

button