Tarieven budgetbeheer

Tarieven 2021

Alleenstaand

Standaard ( zonder problematische schulden )
Intaketarief: € 676,39
Maandtarief: € 119,69
Beëindiging dossier: € 254,10

Problematische schulden
Intaketarief: € 676,39
Maandtarief: € 154,88
Beëindiging dossier: € 254,10

Echtpaar / Samenwonend

Standaard ( zonder problematische schulden )
Intaketarief: € 810,70
Maandtarief: € 143,59
Beëindiging dossier: € 304,92

Problematische schulden
Intaketarief: € 810,70
Maandtarief: € 185,74
Beëindiging dossier: € 304,92

Bijzondere werkzaamheden

Uurtarief : € 85

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Afhankelijk van uw inkomen bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten die gemoeid zijn met deze vorm van bewindvoering een vergoeding te krijgen uit de bijzondere bijstand.

De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank. Bij de ABN Amro Bank is dit éénmalig € 21,50 voor het openen van een rekening en € 1,85 per maand aan bankkosten.