Wat doen wij?

  • Openen beheer-rekening
  • Aanschrijven alle inkomens instanties
  • Aanschrijven alle vaste lasten ontvangers
  • Opmaken Budget Plan
  • Ontvangen van alle inkomsten
  • Betalen van alle vaste lasten
  • Overmaken leefgeld (wekelijks)
  • Toesturen financieel overzicht
  • Aanvragen toeslagen
  • Aanvragen bijzondere bijstand voor onze kosten (indien van toepassing)