Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiƫle zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot ons wenden.

Met de zogenaamde budget beheer-rekening wordt zorg gedragen voor de betaling van de vaste lasten, uw wekelijkse of maandelijkse huishoudgeld, indien aanwezig, aflossingen aan schulden en overige te betalen posten. De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een budgetplan. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook wordt een bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de reeds aanwezige schulden oplopen.

 

button