Wat doen wij?

 

  • Aanvraag indienen bij de kantonrechter;
  • Uitvoeren van betalingen volgens budgetplan;
  • Doen van aangifte inkomstenbelasting (box 1);
  • Regelen van Belastingdienst Toeslagen;
  • Aanvragen bijzonder bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
  • Inventariseren van schulden;
  • Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten);
  • Treffen van (kleine) betalingsregelingen;
  • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering;
  • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter.