Wat doen wij?

 • Aanvragen beheerrekening;
 • Aanvragen leefgeld rekening;
 • Aanvraag indienen bij de kantonrechter;
 • Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen;
 • Budgetplan opmaken (overzicht inkomsten en uitgaven);
 • Betalen vaste lasten;
 • Betalen ‘losse’ rekeningen;
 • Invullen belastingaangifte en aanvragen heffingskortingen van het jaar
  waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Aanvragen huur- en zorgtoeslag via de Belastingdienst;
 • Aanvragen bijzonder bijstand;
 • Aanvragen kwijtscheldingen van het jaar dat u waarin u onder bewind bent gesteld;
 • Inventariseren van schulden;
 • Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten);
 • Treffen van (kleine) betalingsregelingen;
 • Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering;
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter.