Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of psycho-sociale redenen zijn. In dergelijke situaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter uw vermogen en inkomen onder bewind stelt.

U, uw partner of één van uw naaste familieleden kan een verzoek tot onder bewindstelling indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan ook iemand van een professionele organisatie uw bewindvoerder worden.

 

button